kategoria

Marta Kepeňová

Seniorská dobrovoľníčka nad 60 rokov veku v TN kraji v sociálnej a zdravotnej oblasti

Pôsobí ako dobrovoľníčka od založenia hospicu v roku 2005 (18 rokov). Pani Kepeňová má dnes už 85 rokov a po celú dobu jej dobrovoľníckeho pôsobenia v hospici chodí pravidelne každý týždeň v pondelok žehliť bielizeň pre pacientov hospicu a personál. Každú nedeľu vyvezie na svätú omšu pacientov na lôžku a sprevádza ich počas svätej omše, ktorá sa koná v hospici. Pomáha pri organizovaní benefičných akcií hospicu. Pravidelne a vzorne sa zúčastňuje každý mesiac dobrovoľníckych stretnutí a dobrovoľníckych porád a je tiež neoddeliteľnou súčasťou  na dobrovoľníckych výletoch. Pôsobí ako dobrovoľníčka v mimoriadne náročnom prostredí paliatívnej starostlivosti, kde vo svojom veku obdivuhodne zvláda svoje činnosti, a najmä odovzdáva pacientom svoju pozornosť, lásku a nehu.