kategoria

Paulína Vojčíková

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

Pani Paulína má 78 rokov a dobrovoľníckej činnosti sa venuje už vyše 46 rokov. Keď ťažko ochorela jej dcéra, sľúbila Pánu Bohu, že ak jej dcéru uzdraví, bude sa starať o všetky dušičky, ktoré jej pošle. Jej cesta začala vo farskej charite v Liptovskom Mikuláši, po 5 rokoch, keď odišla na dôchodok a presťahovala sa do Kysuckého Nového Mesta, založila spolu s ďalšou dobrovoľníčkou farskú charitu aj sem, ktorá pod jej vedením funguje už 23 rokov. Farská charita sa momentálne stará o 87 ľudí a rodín. Spolu so svojou priateľkou sa venujú sirotám, ľuďom bez domova, seniorom, viacdetným rodinám, a ľuďom so zdravotným postihnutím. Organizuje rôzne zbierky potravín a drogérie, príspevky na lieky pre sociálne slabších, na pohreby, na tábory a darčeky pre sociálne slabších, organizuje aj  poznávacie výlety pre klientov a darcov, či Štedrú večeru pre núdznych a osamelých. Ďakujeme pani Paulínka za Vašu obetavú službu pre dobro druhých.

Videovizitka