kategoria

47.skautský zbor Štefana Koháryho Fiľakovo

Dobrovoľnícka rodina/skupina

V roku 2002 dostal Zväz skautov maďarskej národnosti do daru Kúriu Štefana Koháryho, v tom čase v žalostnom stave s rozpadávajúcou sa strechou a zanedbaným dvorom. Partia skautov z Fiľakova (47. skautský zbor) ho od tých čias svojpomocne vo voľnom čase rekonštruuje. Materiál získavali sponzorsky alebo sa naň sami poskladali. Prvý väčší grant získali až v r. 2022. Za tie roky vymenili strechu, okná, zaviedli elektrinu, vybudovali kanalizáciu, sociálne zariadenia. Zároveň sa snažia zachovať autenticitu budovy. Na obnove stále pracujú a zároveň tu organizujú rôzne aktivity pre deti, tematické podujatia, stretnutia rodín, tábory.