kategoria

Adriana Žilová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Adriana sa už 4 roky venuje deťom s poruchami autistického spektra, pre ktoré pripravuje rôzne aktivity a terapie. Pôsobí ako laická poradkyňa pre Platformu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením a je aj dobrovoľníčkou v programe “Opri sa o mňa” v Centre včasnej intervencie. V tomto programe sa pravidelne stretáva s chlapčekom s viacnásobným postihnutím, pripravuje preňho aktivity na rozvoj zručností, berie ho na vychádzky. S odhodlaním sa začala učiť, ako s ním pracovať a vstúpiť do jeho sveta. Vytvára tak priestor pre rodičov, aby mali čas na vybavenie iných vecí a tiež možnosť si na chvíľu oddýchnuť, keďže program slúži v rodine ako odľahčovacia služba.