kategoria

Dorota Líšková

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity

Dorotka, ktorú mnohí poznajú ako Dotti, je dobrovoľníčkou, ktorá rozbehla niekoľko komunitných projektov na Fončorde. Vníma potreby tunajšej komunity, zaslúžila sa napr. o záchranu detského ihriska Sadová, iniciovala viacero brigád a so susedmi zrealizovala participatívny projekt, ktorý toto zanedbané miesto pretvoril na moderné ihrisko. Druhý rok organizuje s rodinou Gorkobranie – susedsko komunitnú akciu pre viac než stovku ľudí. Iniciovala aj vytvorenie pietnej sochy pre nenarodené deti – jediné svojho druhu v Banskej Bystrici. Tieto a množstvo ďalších aktivít zároveň spolu s manželom stíhajú popri svojich 5-tich deťoch.