kategoria

Eleonóra Cerovská

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 60 rokov

Pani Nora je veľkým vzorom, ako sa dá tráviť dôchodok aktívne a zanietene v prospech iných ľudí. Už roky má pod palcom knižnicu v Komunitnom centre Sásová, kde zároveň už pár rokov pripravuje “Tréningy pamäti” - aktivity na podporu mentálnej kondičky a kognitívnych zručností pre seniorov. Od roku 2017 sa v programe Hlavičky venuje deťom s ťažšou rodinnou situáciou, pomáha im s úlohami a prípravou na vyučovanie. Vlani sa zapojila aj do Čítankova a chodí po celý školský rok čítať deťom do materskej škôlky. Je tiež súčasťou aktívnej seniorskej skupiny, ktorá pomáha na podujatiach Marathon BB. Na 17-tich podujatiach tu odrobila viac než 140 dobro-hodín.