kategoria

Festival Ľudskosť

Mimoriadne ocenenie

Vo Zvolene sa tento rok zrodil jedinečný projekt - mestský festival Ľudskosť, ktorého cieľom bolo spojiť obyvateľov mesta a iných hostí do jednej veľkej “ľudskej komunity”. Počas 2 dní si tu takmer 2000 návštevníkov zažilo diskusie (inkluzívne vzdelávanie, tvorba verejných priestorov ai.), výborné koncerty, divadlo a veľa sprievodného programu v Štúrovom parku. Festival pripravovalo 50 dobrovoľníkov rôzneho veku, národnosti, z rôznych socioekonomických podmienok. Pracovali niekoľko mesiacov - hľadali sponzorov, riešili technické zabezpečenie, program, propagáciu a mnohé ďalšie. Spoločne tu vytvorili nádhernú ľudskú atmosféru.