kategoria

Nikola Balážová

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Nika je dobrovoľníčkou v o.z. Nádej deťom, kde sa venuje deťom z rómskych komunít. Pripravuje pre nich aktivity na rozvoj jemnej i hrubej motoriky, pomáha so školskými úlohami, číta rozprávky. Zapojila sa aj do výskumných aktivít priamo v teréne. Od r. 2015 je dobrovoľníčkou aj v detskom klube Metroklub, ktorého cieľom je, aby sa každé dieťa z akejkoľvek sociálnej, etnickej či náboženskej skupiny cítilo prijaté, milované a dôležité. V tomto školskom roku začala aj v programe Spojivko - dlhodobý doučovací program pre deti z rodín v núdzi.