kategoria

Norbert Gura

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

Norova cesta dobrovoľníctva sa začala pred vyše 15 rokmi v saleziánskom stredisku v Banskej Bystrici. Za tie roky si prešiel mnohými aktivitami - viedol rovesnícku skupinu detí, bol animátorom i hlavným vedúcim táborov, organizoval vzdelávacie i verejnoprospešné podujatia v stredisku aj na sídlisku Sásová, ale aj celoslovenské či medzinárodné akcie. Bol súčasťou mediálneho tímu, muzikálov aj manuálnych brigád. Aktuálne 2x do týždňa trénuje futbal malých chlapcov a mentoruje nových animátorov. Najväčším prínosom Nora je, že vie ľudí zapojiť a vtiahnuť nielen do práce, ale aj do vzťahov a partie.