kategoria

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa

Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej p

Škola vytvára podmienky pre zapájanie sa žiakov do rôznych charitatívnych a dobrovoľníckych projektov a podujatí. S p. učiteľkou Gáborovou sa pred 13 rokmi vtedajší prváci zapojili do programu “Adopcia srdca” a ujali sa 6-ročného chlapca z Rwandy, ktorého rodine pomáhali finančne. Nad rámec bežnej pomoci preňho organizovali zbierky a iné podujatia (plesy, zbierky kníh, pečenie koláčov), aby rodine pomohli čo najviac. Vďaka tomu si mohla rodina opraviť dom, kúpiť kravu a chlapec po skončení školy zriadiť holičstvo. Škola sa zapája aj ďalších projektov pomáhajúcich ľuďom v núdzi.