kategoria

Jana Helíková

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Michal Lipták

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Martin Trepáč

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Adriana Kováčová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti