kategoria

Martin Pekarčík

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

kategoria

Majkl Velner a Ľubomír Čech

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácií

kategoria

Klub Garáž

Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva

kategoria

Gymnázium Jozefa Lettricha

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

kategoria

Eva Vieriková

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Dominika Kunová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Roman Klein

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

OZ pre krajšie Kysuce

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Michal Kubaščík

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Stružielka

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti