kategoria

Danka Arvaiová

Malá farma

Dobrovoľnícky projekt roka

Malá farma nie je projekt, ktorý vznikol minulý rok. Práve na jeho základe však chceme poukázať na to, ako veľmi rôznorodo sa dá vnímať táto kategória.

Danka totiž na farme každý deň začína s tým, že je farma novým projektom. Každý deň nový počet zvierat, každý deň nové choroby a hlavne, každý deň nové dlžoby u veterinárov, potreba čeliť finančným problémom a schopnosť zabezpečiť stravu pre stovky zvierat.
Pracovať v podmienkach a ťažkostiach, v akých sa farma nachádza, je pre množstvo ľudí nepredstaviteľné. Obetavosť Danky je nielen v tom, že už dlhú dobu sa snaží o čo najefektívnejší chod farmy, no popri starostlivosti o zvieratá sa snaží o zháňanie prostriedkov, ale i vždy nových dobrovoľníkov a ich motiváciu či vyjadrenie vďaky.