kategoria

Eva Bombová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Eva už roky sleduje oblasť dobrovoľníctva, neziskový sektor a podporuje mnohé generácie ľudí v pomáhaní v oblasti dobrovoľníctva. Prívetivá novinárka, ktorá svojim žurnalistickým okom dokáže správne motivovať, správnymi slovami povzbudiť ľudí k pomoci iným. Venuje sa mnohým oblastiam dobrovoľníctva, cez to klasické komunitné, domáce,či pomoc pri seniorskom dobrovoľníctve až po podporu dobrovoľníkov v rozvojových krajinách prostredníctvom organizácie Deti Afriky. Ak by každý človek aspoň z časti chápal dobrovoľníctvo a jeho spojitosť aj s mediálnymi informáciami ako pani Evka, svet by bol naozaj krajším miestom, čo v jej prípade naozaj nie je iba fráza.