kategoria

Eva Bombová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Eva už roky sleduje oblasť dobrovoľníctva, neziskový sektor a podporuje mnohé generácie ľudí v pomáhaní v oblasti dobrovoľníctva. Prívetivá novinárka, ktorá svojím žurnalistickým pohľadom dokáže správne motivovať, správnymi slovami povzbudiť ľudí k pomoci iným. Venuje sa mnohým oblastiam dobrovoľníctva od toho klasického komunitného, domáceho, cez pomoc pri seniorskom dobrovoľníctve až po podporu dobrovoľníkov v rozvojových krajinách prostredníctvom organizácie Deti Afriky. Ak by každý človek aspoň sčasti chápal dobrovoľníctvo a jeho spojitosť aj s mediálnymi informáciami ako pani Evka, svet by bol naozaj krajším miestom, čo v jej prípade určite nie je iba fráza.