kategoria

Klub mladých Sobrance

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Klub mladých Sobrance je skupina aktívnych mládežníkov, ktorí sú zoskupení v Centre voľného času v Sobranciach.

Nedá sa ani opísať, koľko aktivít títo mladí ľudia realizujú. Sobranecký okres je často považovaný za okres, v ktorom je ťažké realizovať efektívne aktivity, pretože z neho mladí ľudia odchádzajú. Avšak tí, ktorí sú v Klube mladých, ukazujú, že opak je pravdou. Združujú sa a vytvárajú kultúrne, spoločenské jednorázové aj dlhodobé aktivity pre deti a mládež. A to práve preto, aby bolo každému zrejmé, že aj v Sobranciach to naozaj „žije“. Okrem toho pomáhajú pri zbierkach, pri organizovaní Mikuláša pre deti v meste, či pri animátorstve počas prázdnin. Na konferenciách prezentujú potreby mládeže zo Sobraneckého okresu a vplývajú svojimi aktivitami na rozvoj tohto mesta.