kategoria

Lucia Komorníková

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

Takmer 2 roky vykonáva dobrovoľníctvo pre OZ Mareena. Lucka sa aktívne venuje svojmu klientovi, ktorému pomáha s integráciou na Slovensku. Vďaka jej prístupu sa klientovi  výrazne zlepšili komunikačné zručnosti v slovenčine a získal zdravú sebadôveru. Nad rámec tohto pravidelného dobrovoľníctva, veľmi výrazne pomohla s organizáciou a realizáciou počítačového kurzu pre klientov OZ Mareena.