kategoria

Oblasť Tokaj

Obec/Mesto priateľské k dobrovoľníctvu

Kategória Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu je jediná, ktorú nemôžu nominovať jednotlivci. Ocenenie získala oblasť Tokaj pretože:

  • Ide o prvú oblasť Košického kraja, ktorá mala vytvorenú svoju stratégiu rozvoja dobrovoľníctva.
  • Ide o jedinú oblasť v kraji, kde sú vytvorené aj ubytovacie kapacity pre dobrovoľníkov, ktorí sa prídu zúčastniť a pomôcť na aktivitách v tejto oblasti.
  • Ide o príklad prepájania dobrovoľníctva s podnikateľmi, obcami, organizáciami, ktorý by sme chceli aplikovať aj v ostatných oblastiach kraja.
  • Práca s dobrovoľníkmi tu zaznamenáva rozvoj v každej oblasti: sociálnej, kultúrnej, športovej, či v oblasti firemného dobrovoľníctva.
  • Z tejto oblasti prišiel tento rok najväčší počet nominovaných dobrovoľníkov - za pomoc pri aktivitách Tokajskej vínnej cesty, či už dlhodobú, či v oblastnej kancelárii cestovného ruchu alebo pri jednorázových aktivitách ako je Tour the Tokaj. Ide o športových nadšencov, milovníkov športu a zmyslu pre spravodlivosť, a hlavne s potrebou dokázať a ukázať, že Tokaj má potenciál a zaslúži si pozornosť vo viacerých oblastiach, nielen v oblasti milovníkov vína. Ide často o nadšených lokálpatriotov, ktorí tomuto kúsku nášho kraja dávajú celé svoje srdce.
  • V tejto oblasti boli nominovaní títo dobrovoľníci: Vladimír Bulla, Alenka Kučeravcová, Erik Čizmadia, Danka Kubinyová, Eva Szathmáryová, Patrik Mikula, Tomáš Besler, Viktor Murin, Lubomír Bulla, Erik Macik, Miško Vysoký, Jozef Šuľák, Vladimír Jacko, Tamara Gulašaová

Okrem nich bola ďalšia desiatka dobrovoľníkov z oblasti Tokaj nominovaná za pomoc Hospicu Harmónia zo Slovenského Nového Mesta. Ide o oduševnelých dobrovoľníkov, ktorí priamo pomáhajú klientom zariadenia, alebo sa snažia svojou troškou pomôcť pri podujatiach pre verejnosť. Všetci títo dobrovoľníci vnímajú, aká dôležitá je paliatívna starostlivosť a dôstojnosť v týchto chvíľach. Vedia, že práca v tejto oblasti je hlavne poslaním a obetou. Ak teda môžu pomôcť tým, čo je blízke ich pracovnému, profesnému životu, radi pridajú ruku k dielu, aby toto zariadenie vedelo nielen čo najlepšie vykonávať každodennú činnosť, ale aby sa vedeli zapojiť aj do diania vo svojom okolí.

Dobrovoľníci nominovaní za Hospic Harmónia sú: Ladislav Maras, Michal Majcher, Edina Kocsisová, Vladimir Seman, Judita Gulyasová, Ján Nagy, Juraj Koslab, Július Simko, Jozef Drigan, Zuzana Čorbová, Evelyn Kovacsová.