kategoria

Michaela Šuľová

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

Z pohľadu ľudí, ktorí sa stretávajú a spolupracujú s Majákom nádeje, je Michaela osôbka, ktorá je schopná vybaviť a zabezpečiť všetku komunikáciu. Je na všetkých stretnutiach, školeniach, reaguje na všetky požiadavky a maily. Je styčným komunikačným bodom, o ktorý sa dokáže Maják oprieť.