kategoria

Ondrej Doboš

Seniorské dobrovoľníctvo

Dlhoročné novinárske pôsobenie gemerského žurnalistu Dr. Ondreja Doboša, rodáka z gemerskej obce Rožňavské Bystré, sa ani po odchode do dôchodku, na radosť tisícok jeho čitateľov, neskončilo.

Plynulo a dobrovoľnícky prešiel do pokračovania vytvorením unikátneho internetového priestoru regionálnych novín Maj Gemer. Už viac ako 15 rokov nachádzajú tisícky priaznivcov tejto výbornej novinárskej značky nielen z Gemera, celého Slovenska, ale aj zo zahraničia v priestore MAJ GEMER denne čerstvé spravodajstvo a ďalšie informácie zo širokého spektra diania na Gemeri.

Dr. Ondrej Doboš sa pri tvorbe obsahu tohto média opiera o neveľký dobrovoľnícky kolektív obetavých spolupracovníkov. Spoločným efektom je denne aktuálny, pestrý a kvalitný obsah v mnohých príspevkoch, ktoré prinášajú príbehy ľudí z tohto, v súčasnosti žiaľ, marginalizovaného slovenského regiónu Gemera. Tie pripomínajú niekdajšiu slávu z pozoruhodnej  minulosti a verne, na profesionálnej úrovni, ilustrujú súčasný život, úspechy i problémy občanov Gemera.

Na slovenskej regionálnej  mediálnej scéne má MAJ GEMER  zásluhou pána Doboša výnimočné postavenie: denná tvorba takéhoto obsahu a tematického rozsahu s nezmenenou kvalitou kreovaná dobrovoľníckym kolektívom je zriedkavosťou. Podobné médiá tvoria spravidla väčšie redakcie s náležitým profesionálnym personálnym  obsadením a finančnou podporou. MAJ GEMER sa roky spolieha hlavne na podporu svojich fanúšikov. V súčasnom veľmi zložitom sociálno-ekonomickom marginalizovanom prostredí Gemera je toto dobrovoľnícke periodikum pre tisícky čitateľov doslova dopingom, za ktorým je iniciátor jeho vzniku i tvorca v jednej osobe: doktor Ondrej Doboš. Denne mu venuje nielen svoj novinársky a organizačný talent, ale i dobrovoľnícke srdce.