kategoria

Ondrej Doboš

Seniorské dobrovoľníctvo

Dlhoročné novinárske pôsobenie gemerského  žurnalistu Dr. Ondreja Doboša rodáka z gemerskej obce Rožňavské Bystré, sa ani po odchode do dôchodku, na radosť tisícok jeho čitateľov neskončilo. Plynulo a dobrovoľnícky prešiel do pokračovania vytvorením unikátneho internetového priestoru regionálnych novín Maj Gemer. Už viac ako 15 rokov nachádzajú tisícky priaznivcov tejto výbornej novinárskej značky nielen z Gemera, celého Slovenska, ale aj zo zahraničia v priestore MAJ GEMER denne čerstvé spravodajstvo a ďalšie informácie  zo širokého spektra diania v Gemeri. Dr. Ondrej  Doboš sa pri tvorbe  obsahu tohto média opiera o neveľký  dobrovoľnícky kolektív obetavých spolupracovníkov. Spoločným efektom je denne aktuálny, pestrý a kvalitný obsah v mnohých príspevkoch, ktoré prinášajú príbehy ľudí z tohto, v súčasnosti, žiaľ marginalizovaného slovenského regiónu Gemera. Tie  pripomínajú niekdajšiu slávu z pozoruhodnej  minulosti a verne, na profesionálnej úrovni ilustrujú súčasný život, úspechy i problémy občanov Gemera. Na   slovenskej regionálnej  mediálnej scéne má MAJ GEMER  zásluhou pána Doboša výnimočné postavenie: denná tvorba takéhoto obsahu a tematického rozsahu s nezmenenou kvalitou  kreovaná dobrovoľníckym kolektívom je zriedkavosťou. Podobné médiá tvoria spravidla väčšie redakcie s náležitým profesionálnym personálnym  obsadením a finančnou podporou. MAJ GEMER sa roky spolieha hlavne na podporu svojich fanúšikov. V súčasnom  veľmi zložitom  sociálno-ekonomickom marginalizovanom  prostredí Gemera je toto dobrovoľnícke periodikum pre tisícky čitateľom doslova dopingom, za ktorým je  iniciátor jeho vzniku i tvorca v jednej osobe doktor Ondrej Doboš.Denne mu venuje nielen svoj novinársky a organizačný talent, ale i dobrovoľnícke srdce.