kategoria

Patrícia Albertová

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Dobrovoľníčka celým telom aj dušou. Poukazuje na to, ako sa ľudia majú mať radi a prostredníctvom dobrovoľníctva rozdávať radosť. Už od svojich trinástich rokov organizovala v Rožňave dni objatí, kedy dokázali rozdať aj 40 tisíc objatí v jeden deň, v zariadeniach sociálnych služieb.

Pomáha pri všetkom, čoho sa vo svojom stave môže zúčastniť. Okrem toho vlieva optimizmus všetkým telesne postihnutým. Lieta po svete, tancuje a ukazuje, ako vozíček nie je príťaž. Na druhej strane však taktiež dáva verejnosti najavo, kde sú bariéry, nie tie ľudské, ale tie ozajstné – prečo na letiskách nie sú pre vozičkárov plošiny, ako sa dostať cez neodprataný sneh. Stará sa o zbierky 2% a často realizuje také aktivity, ktoré na Gemeri nerobia ani ľudia s väčšími fyzickými silami. Pre tento okres je príkladom toho, ako dobrovoľníctvo aj bez nôh dostať na nohy.