kategoria

Peter Miľko

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Písal sa rok 2015, keď prišiel pán Peter Miľko do nášho zariadenia ponúknuť spoluprácu medzi o.z. ADRA a naším zariadením DSS DOMKO. Ponuku sme prijali a začala sa naša spolupráca. Peter Miľko je veľmi priateľský, ústretový a snaží sa porozumieť našim chlapcom a dievčatám, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Vie si ich vypočuť, poradiť im. Pravidelne chodí medzi našich chlapcov a dievčatá zahrať si spoločenské hry, pre chlapcov vybavil priestory na športové aktivity, ktoré majú v obľube. Postupom času sa pán Peter Miľko stal ich kamarátom. Začali ho oslovovať familiárne a určite sa mu radi prihovoria aj pri stretnutí mimo zariadenia. Jeho prácu si veľmi ceníme a týmto mu chceme poďakovať a podporiť ho v ďalších aktivitách v našom zariadení.