kategoria

Projekt komunitnej záhrady Zázemie

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Zázračné zelené mesto. Na mieste bývalého plážového kúpaliska pri sídlisku Mier vzniklo Zázračné zelené miesto, v skratke „ZáZeMie“. Ide o projekt komunitnej záhrady, ktorý vznikol vďaka úspešným snahám materského centra Dietka a ďalších dvoch spišskonovoveských občianskych združení. ZáZeMie vzniklo vďaka kolektívu ľudí, ktorí si uvedomujú, že je potrebné sa aktívne zapájať do tvorby prostredia, v ktorom žijeme. Týmto prístupom sa snažia vytvárať pozitívne, srdečné vzťahy medzi človekom a prírodou a ľuďmi navzájom. Organizujú rôzne workshopy a kultúrne podujatia, a tak si tu môže každý oddýchnuť a kultúrne sa vyžiť. Od najmenších po seniorov. Vypestované plodiny sú tu voľne prístupné pre všetkých novomešťanov.