V roku 2018 sa udeľovali ocenenia v 6 krajoch s výnimkou Trenčianskeho a Trnavského. V roku 2020 sa oceňovania zúčastní historicky prvýkrát všetkých 8 krajov Slovenska.