kategoria

Andži Benčíková

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Andži, ako ju familiárne voláme, je človiečikom, ktorý je pre ľudí nielen bútľavou vŕbou, ale aj osobnosťou s veselým duchom, čo je pri dobrovoľníckej práci veľký dar a často aj nutnosť. Poznáme ju ako dôležitú speváčku, ale aj technickú podporu pri nácvikoch a speve počas svätých omší v speváckych zboroch detí a dospelých. Neodmietne pomoc aj keď už má minimálne dve sväté omše za sebou. Mnohí mladí si ju pamätajú ako dobrovoľníčku v nízkoprahovom klube pre mladých Open space v Tvrdošíne. Najmladšie vekové kategórie si ju zase obľúbili v úlohe vedúcej prímestských a eRko táborov. Keď vám počas vianočných sviatkov naši koledníci zaklopali na dvere a priniesli Dobrú novinu, aj to bolo vďaka priloženiu dobrovoľníckej ruky a srdca našej Andži. A v neposlednom rade už niekoľko rokov formuje osobnosti mladých ľudí pri príprave na prijatie sviatosti birmovania ako animátorka. Všetky tieto aktivity vykonáva nepretržite popri svojej práci a vždy s úsmevom.