kategoria

Julka Habovštiaková

Špeciálne ocenenie

Júlia Habovštiaková je veľkým prínosom pre mesto a farnosť Tvrdošín. Okrem toho, že vyučuje hru na organe na základnej umeleckej škole Ignáca Kolčáka v Námestove, sa už viac ako 25 rokov dobrovoľne venuje vedeniu speváckych zborov. Založila detský, mládežnícky a rodinný zbor v Tvrdošíne. Pod jej rukami vyrástlo mnoho detí v detskom zbore, ktoré prirodzene prešli do mládežníckeho zboru. Dnes už mládežnícky zbor majú na starosti mladí, ktorých Julka „vychovala“ k samostatnosti a zodpovednosti. Júlia naďalej vedie detský a rodinný zbor a aktívne sa zapája do prípravy detských i rodinných omší.
Ďalšie aktivity, ktoré spoluorganizuje v rámci našej farnosti, sú Farský ples, Deň farnosti, Zbierky proti hladu či iné charitatívne podujatia, Jasličkové pobožnosti, púte, prímestské tábory a aktivity s organizáciou eRko. Takisto je členkou pastoračnej rady našej farnosti.
Všetky jej aktivity, ktorými prispieva k rozvoju farnosti, nikdy neberie ako prácu či povinnosť, ale sú to činnosti, do ktorých vkladá svoje srdce a sú zmyslom jej života.
Ku každému človeku pristupuje s osobitným záujmom a láskou, nikdy neodmietne podať pomocnú ruku.