kategoria

Marcel Kšenzulák

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Marcel je navonok jednoduchý, vždy usmiaty a veselý človek. Študuje 3. ročník v bakalárskom študijnom odbore Záchranné služby na Žilinskej univerzite. Práve tu sa zrodila aj myšlienka, založiť pri univerzite miestny spolok Slovenského Červeného kríža a pomáhať druhým. Šíriť medzi mladými ľuďmi i verejnosťou poznatky z poskytovania prvej pomoci či organizovať sociálnu pomoc, ako zbierky potravín a distribuovať ich odkázaným osobám. Marcel svojim pozitivizmom „nakazil“ viac ako 15 mladých ľudí a každý rok s príchodom nových študentov pozýva nových dobrovoľníkov do Miestneho spolku.
Avšak najviac mladých pozná Marcela ako koordinátora Bezpríspevkového darcovstva krvi. Na Slovenskom Červenom kríži, Územnom spolku Žilina chýbal človek, ktorý by dokázal koordinovať kampane a mobilné odbery krvi, či napomáhať s oceňovaním darcov krvi Jánskeho plaketami. Marcel prišiel s nápadom vypomôcť územnému spolku, a tak dobrovoľne bez nároku na odmenu vzal na seba úlohu koordinátora a organizátora mobilných odberov krvi počas kampaní. Oslovuje, získava darcov krvi, propaguje bezpríspevkové darcovstvo krvi v Žiline a okolí tak, aby si aj mladí ľudia na vysokej škole uvedomili hodnotu tejto nenahraditeľnej tekutiny i cenu pomoci tým, ktorí toľko šťastia so zdravím nemali. Rovnako organizuje slávnostné oceňovania darcov krvi, ktoré aj v týchto dňoch prebiehajú v mestách Žilina, Martin a Považská Bystrica. Počas náročného štúdia, pri písaní bakalárskej práce či povinnej praxi si Marcel vždy dokáže nájsť pár dní, ktoré strávi v teréne na aktivitách Červeného kríža spolu s dobrovoľníkmi.