kategoria

Martin Gočala

Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti

Martin Gočala, riaditeľ CSS v Tvrdošíne, už niekoľko rokov pôsobí v sociálnej oblasti aj ako dobrovoľník v občianskom združení Ľudia proti hendikepu so sídlom v Oravskom Podzámku. Jeho dobrovoľnícka činnosť je zameraná na aktivity, ktoré sa vykonávajú v prospech osôb so zdravotným postihnutím. Sú to hlavne výlety za účelom integrácie osôb so zdravotným hendikepom, organizovanie týždňových pobytov pre zdravotne hendikepovaných či poskytovanie sociálneho poradenstva a pod.

Martin Gočala veľmi dobre pozná problematiku osôb so zdravotným postihnutím a nielen ich, ale aj rodinných príslušníkov, ktorí sa o nich starajú. Je si vedomý zložitej situácie v tejto oblasti, a preto sa podieľa s veľkým elánom na aktivizácii osôb so zdravotným hendikepom a ich najbližších v regióne Oravy.

Martin sa vždy dokáže postaviť za práva osôb so zdravotným hendikepom.

Martin si vždy nájde čas, keď sa na neho niekto obráti s požiadavkou o pomoc.

Martin bojuje za bezbariérovosť a poukazuje na prekážky, ktoré musia osoby so zdravotným postihnutím prekonávať.

Martin na rukách vynáša ľudí s telesným postihom do autobusu počas našich výletov.

Martin je milujúci manžel manželky Jolky a milujúci otec svojich dvoch dcér Terezky a Nelky.

Martin má srdce na dlani pre každého.