kategoria

Priatelia Stonožky

Dobrovoľníctvo v zdravotnej oblasti

Aktívnu dobrovoľnícku činnosť OZ Priatelia Stonožky vykonáva sedem členov jej výboru. Členovia organizujú maľovanie pohľadníc na základných a umeleckých školách, pripravujú pohľadnice na predaj tak, že detské maľované vianočné obrázky lepia na kvalitnú dvojstranovú pohľadnicu a potom tieto originály alebo ich kópie predávajú jednotlivcom i firmám. Výťažok za každý maľovaný originál alebo kópiu ich obrázkov ide na nákup potrebného zdravotného vybavenia.
Pre „Stonožku“ maľujú deti vo veku od 5 do 15 rokov. Vytvorili už tisíce maľovaných pohľadníc vo svojom voľnom čase či na hodinách výtvarnej výchovy. Poďakovania od ľudí z mnohých krajín vyjadrujú úctu a obdiv našim „stonožkovým“ deťom. Oceňujú hlavne humanitárne poslanie ich činnosti, zručnosť, fantáziu, ako aj výtvarný prejav malých umeleckých diel. Maľovanie pohľadníc rozvíja nielen ich tvorivosť, ale najmä ich spolucítenie s inými ľuďmi. Učí ich aktívne a nezištne pomáhať.
Od roku 2003 do roku 2018 Občianske združenie „Priatelia Stonožky“ pomohlo nemocnici vďaka predaju vianočných pohľadníc a príspevkom 2% z daní sumou 82 089,37 € a 3 156,00 USD.