kategoria

Roman Klein

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Kolega, priateľ, nadriadený, manažér Roman Klein je osobou, ktorá dokáže motivovať, nabudiť mladých dobrovoľníkov v klube rovnako ako aj mňa. Šíri okolo seba perfektnú profesionalitu manažovania klubu a nás ako kolektívu. Má zmysel pre systém v rôznych oblastiach, ako je administratíva, dokumentácia, IT servis, propagácia klubu. Vie nás stmeliť, koordinovať ako tím, a to je nesmierne dôležité. Prezentácia (od 3-minútoviek bez powerpointu až po polhodinu s grafmi) či komunikácia sú jeho top vlastnosti, ktoré sú pre nás všetkých príkladom. Zvláda komunikovať s rôznymi skupinami adekvátnym spôsobom – od úradov a spolupracujúcich organizácií až po bežných návštevníkov. V poslednej dobe praktizuje viac oceňovanie dobrovoľníkov, na ktorých je klub založený. Komunikuje plynule cudzími jazykmi a v rámci prepájania organizácií a dobrovoľníkov rozbehol medzinárodné konverzačné štvrtky.
Je na ňom vidieť s akou starostlivosťou sa stará o ľudí, čo „podedil“ od svojho najväčšieho vzoru – Krista. Cením si na ňom, že i popri zložitej pracovnej vyťaženosti si dokázal vždy nájsť čas na čiastočne dobrovoľnú službu vedúceho klubu a riadi nás s extrémne vysokým nasadením napriek tomu, že má vlastné rodinné povinnosti.