kategoria

Sabina Lauková

Dobrovoľnícky projekt roka

Sabina Lauková ako dobrovoľníčka klubu Garáž prišla pred nejakou dobou s nápadom tanečnej súťaže DanceBattle, ktorú sme pokusne realizovali v klube. Táto akcia mala taký úspech, že prerástla priestory klubu. Preto sa rozhodlo, že sa bude realizovať veľký projekt vo vyhovujúcich priestoroch, s cenami, propagáciou a všetkým, čo k dobrej akcii patrí. Sabi výborným spôsobom zmobilizovala kamarátky stredoškoláčky, spolutanečníčky z tanečnej aj hostí, ktorí boli v porote. Takisto rozbehla určité sieťovanie a kontakty pre inšpiráciu od iných miest, kde sa podobné akcie konajú. Spoločne sme získali potrebných sponzorov, rodičov, a hoci tento nápad pôvodne nemal plánované žiadne finančné zdroje, svojou spontánnosťou a energiou dokázal, že je to niečo, v čom treba určite pokračovať. DanceBattle sa konal v obrovskej sále Zmeškalovho domu hudby v Dolnom Kubíne a účasť presiahla región Dolnej Oravy, keďže sa zapojili účastníci aj z Liptova.