kategoria

Vladimír Farský

Seniorský/-á dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

Pán Vladimír je už 15 rokov členom ASKAS (Asociácia členov abstinujúcich alkoholikov), kedy začal abstinovať a práve vtedy sa začala jeho dobrovoľnícka činnosť. Je prezidentom ASKAS a predsedom abstinenčného klubu Jaseň. Dobrovoľne sa pravidelne stretáva s alkoholikmi a ich rodinami, doporučuje a vybavuje pre ľudí protialkoholickú liečbu. Dnes za ním stojí množstvo šťastných ľudí a rodín.

Venuje sa aj dobrovoľníctvu v oblasti práce s deťmi a mládežou. Pod jeho vedením vytvorili krásne divadelné diela: divadelné predstavenie Za Krista, dramatické stvárnenie krížových ciest, jasličkové pobožnosti. Je aj organizátorom výletov pre ľudí z obce a blízkeho okolia (Krakow, Medžugorie). Pán Vladimír príkladne povzbudzuje mnohých a vždy je ochotný podať pomocnú ruku.