kategoria

dobrovoľníčky z Henkel Slovensko

Podpora dobrovoľníctva

Dobrovoľníčky Veronika a Kristína umožňujú svojimi aktivitami seniorom zostať sociálne aktívnymi. Počas celého roka navštevujú seniorov a rozprávajú sa s nimi, chodia na prechádzky, kreslia či hrajú spoločenské hry. Seniori sa vždy tešia na stretnutia s nimi, sú veľmi šťastní a usmiati, a to je práve cieľom týchto stretnutí.