kategoria

Ján Kunštek

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Ján Kunštek z organizácie Malackí zberači je vedúcim tejto dobrovoľníckej skupiny. Ich hlavným poslaním je skrášľovať okolie mesta. Vysadili ovocné a orechové stromy, ktoré okrem úlohy mestskej zelene spĺňajú aj úlohu verejných "záhrad" pre obyvateľov mesta Malacky. K aktivitám, ako je zber odpadkov v lese, pribudli rôzne environmentálne aktivity, ako sadenie stromčekov, umiestňovanie informačných značiek, osveta v oblasti environmentalistiky či workshopy pre deti.