kategoria

Katarína Kubišová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy je v téme psích pomocníkov zanietená už viac ako 14 rokov. Začínala ako vychovávateľka štvornohých ratolestí a následne pokračovala ako koordinátorka dobrovoľníkov. Vymýšľa projekty na vzdelávanie dobrovoľníkov v kynológii či bližšie spoznanie sveta ľudí so zrakovým znevýhodnením a organizuje stretnutia. Vedie tieto stretnutia tak, aby dobrovoľníci cítili, že sú nevyhnutnou súčasťou a že si ich prácu organizácia naozaj veľmi váži.