kategoria

Klára Horváthová

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Klára Horváthová z organizácie Slovenský skauting sa podieľa na všestrannom rozvoji mládeže už od roku 2008. Vďaka jej výchovnej činnosti sa desiatky mladých snažia naplniť myšlienku skautingu, ktorou je zanechať svet lepším. Cez výchovnú skautskú metódu naučila svoje okolie získavať kľúčové schopnosti pre život. Jej empatický a individuálny prístup pomohol deťom z rôznych sociálnych vrstiev k integrácii do skupiny a k ich osobnostnému rastu.