kategoria

Kristína Cichová

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Kristína Cichová z NSS Fortunáčik už 3. rok intenzívne doučuje 9. ročného chlapca Alexa z nízkoprahovej sociálnej služby v rámci programu Som tu pre teba. Vedie ho k systematickej príprave na vyučovanie a doučuje rôzne predmety. Majú spolu vytvorený pozitívny vzťah. Venovať sa deťom zo sociálne vylúčeného prostredia vie byť náročné, no dobrovoľníčka Kristína to zvláda bravúrne.