kategoria

Liga proti rakovine

Mimoriadne ocenenie

Mimoriadne ocenenie získala Liga proti rakovine za svoj projekt Deň narcisov. Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. Finančné prostriedky sú využité na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám po celom Slovensku, ako aj na prevenciu, vzdelávanie, výchovu, podporu výskumu a podporu nemocničných a zdravotníckych zariadení. Umožnili poskytovať konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom, ktorá má pre nich veľký význam. Do zbierky sa tento rok zapojilo takmer 15.500 dobrovoľníkov.