kategoria

Michaela Mojzešová

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Michaela Mojzešová zo Staromestskej knižnice už dva roky pomáha pri zabezpečovaní služieb sezónneho pracoviska letná čitáreň v Medickej záhrade, ktorá je otvorená počas letných mesiacov. Staromestskej knižnici tak vypomohla pri zabezpečení nepretržitej prevádzky tohto pracoviska, čo bolo veľkým prínosom pre návštevníkov letnej čitárne.