kategoria

Monika Hucáková

Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti

Monika Hucáková z Klubu detskej nádeje navštevuje oddelenie detskej hematológie a onkológie v Bratislave v NÚDCH (Národnom ústave detských chorôb) Kramáre. Vždy, keď príde na oddelenie, prinesie tam radosť, úsmev a dobrú náladu. S deťmi sa vie zahrať, porozprávať a častokrát prežíva ich ťažkosti s nimi. Pomáha aj s ďalšími aktivitami.