Trnavské dobrovoľnícke centrum momentálne prechádza organizačnými zmenami, a veríme, že sa nám podarí naštartovať aj ocenenie Srdce na dlani 2020.