V súčasnosti sa pracuje na opätovnom sprevádzkovaní Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra a spustení oceňovania Srdce na dlani pre rok 2020 v Trenčianskom kraji.