kategoria

Anna Tupá

Dobrovoľník/-čka pomáhajúci v Trnavskom kraji

Anna Tupá je srdcom komunitného centra Samaria a neodmysliteľnou súčasťou OZ Samaria. Trávi v komunitnom centre týždenne mnoho hodín, aby pripravila, nachystala a odovzdala potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi (seniorov, mnohopočetné rodiny, matky s deťmi, ľudí v ťažkej životnej situácii, ľudí bez domova). Je mamou, tetou i gazdinou komunitného centra a vždy je ochotná pomôcť.