kategoria

Dobrovoľníci nadácie Bátor Tábor

Mimoriadna cena

Skupina dobrovoľníkov

Medzinárodné tábory so slovenskými deťmi fungujú od roku 2008 a dávajú deťom trpiacim na onkologické ochorenie spomienky na celý život. Každé dieťa má svojho dobrovoľníka, ktorý sa stará o to, aby si dieťa pobyt maximálne užilo. Dobrovoľníkov volajú cimborovia (kamaráti). Dobrovoľníci sa nikdy nepýtajú na chorobu detí, ak deti začnú rozprávať o svojej chorobe, pozorne počúvajú a následne opatrne presmerujú ich pozornosť na pozitívne zážitky, nádej a optimizmus.