kategoria

Komunitné reuse centrum Baterkáreň

Podpora dobrovoľníctva

Aktivity občianskeho združenia fungujú vďaka stálej skupine dobrovoľníkov, zväčša ide o študentov stredných škôl, s ktorými združenie pracuje. Touto cestou tak rozvíja dobrovoľníctvo medzi mládežou. Dobrovoľníci zabezpečujú riadny chod podujatí ako takých. Pomoc v centre je potrebná na dennej báze, podujatia sa usporadúvajú každý́ týždeň. Preto je činnosť a pomoc dobrovoľníkov extrémne dôležitá.