kategoria

Mgr. Mária Cipárová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Mária Cipárová vedie na škole dobrovoľnícky krúžok pre žiakov už niekoľko rokov. Dlhodobo sa zapájajú do projektov rôznych združení ako Trnavská Charita s projektom Každoročná zbierka trvanlivých potravín alebo Záujmové združenie Rodina v Trnave, ktoré pravidelne organizuje aktivitu s cieľom spríjemniť čas starým ľuďom chorým na Alzhaimerovu chorobu. Je aj koordinátorka projektu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) na škole.