kategoria

Mgr. Michal Daniška, PhD.

Mimoriadna cena

Dobrovoľník/-čka pomáhajúci v Trnavskom kraji

Michal Daniška je na čele občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu, ktorá je svojou činnosťou odbornou protiváhou voči novovznikajúcim projektom s environmentálnou záťažou na životné prostredie v Trnavskom kraji. Aktívne vstupuje do rozhodovacích a povoľovacích konaní v projektoch zahraničných spoločností. Každodenne vyvíja obrovské ľudské a odborné nasadenie, ktoré vo svojich odvolaniach a podaniach prezentuje.