kategoria

Voda pre klímu environmentálne technológie o.z.

Dobrovoľnícky projekt roka

Skupine nadšencov združených v projekte Voda pre klímu pod vedením RNDr. Ivana Matušeka nie je ľahostajné životné prostredie a špeciálne problematika vody. Odborné poznatky dokážu veľmi prijateľným spôsobom priblížiť aj laickej verejnosti.

Predmetom ich záujmu je voda ako základ života, hlavnou myšlienkou ozdravenie vodného manažmentu. Pre verejnosť pripravili niekoľko seminárov, prednášok pre školy, vypracovali projekt Kompletný manažment vody pre obec Horné Orešany a projekt Dažďovej záhrady františkánskeho kláštora.