kategoria

Zuzana Bónová

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

Zuzana Bónová sa venuje dobrovoľníckej pomoci už 10 rokov. Spolupracuje s Nadáciou X-Bionic, kde je spoluorganizátorkou a koordinátorkou dobrovoľníkov Challange Triathlon. Ako zakladateľka Dámskeho klubu v dedine Trstená na ostrove už niekoľko rokov buduje komunitný život. Vytvára v dedine pocit súdržnosti, rodiny, spolupatričnosti, vytvára hodnoty, ukazuje mládeži možnosti ako pomáhať starším.