kategoria

Alena Borszéková

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Ocenená za prínos dobrovoľníckej činnosti v Klube stromákov a turistov Kamarát Uhrovec.

Alena je dlhoročná dobrovoľníčka v práci s mládežou, ktorým sa venuje už od roku 1991 prostredníctvom turistického klubu v Krušovciach, potom v Partizánskom a napokon v Uhrovci. Organizuje rôzne aktivity s deťmi, mládežou a ich rodičmi, aby spoznávali krásy prírody a históriu nielen svojho bezprostredného okolia. Pod jej vedením sa vybudoval náučný chodník Bielické bahná a aktívne prispela aj k vybudovaniu druhého náučného chodníka k prameňom Bebravy.