kategoria

Dobrovoľníci v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne

Dobrovoľnícka skupina

Ocenení za prínos ich dobrovoľníckej činnosti a realizáciu rôznych aktivít pre nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu onkologického ochorenia a zomierajúcich v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.

Dobrovoľníci sa zapájajú do širokého spektra dobrovoľníckych činností zabezpečujúcich fungovanie Hospicu Milosrdných sestier. V programe sa jedná najmä o vytváranie prostredia – čítanie, rozhovor, modlitba, hudba, prechádzky. Ďalej sa podieľajú na rôznych kultúrnych programoch, organizovaní rôznych akcií, stretnutí. Niektorí dobrovoľníci svoj čas venujú k obslužným činnostiam ako sú úprava záhrady, okolia, opravárske a remeselnícke práce a kancelárske práce. Dobrovoľníci sa snažia o vytvorenie takého prostredia pre pacientov, ktoré dýcha domovom, kde bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.